امین ملکی‌پور

امین ملکی‌پور

استاد تایید شده

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

1 جلسه موفق

درباره استاد امین ملکی‌پور

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه اصفهان

تدریس زبان و ادبیات فارسی به مدت 5 سال

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس به مدت 3سال در دبیرستان پرسش اصفهان

کتب درسی و کمک آموزشی

تدریس به مدت 3سال در دبیرستان پرسش اصفهان

تدریس به مدت یکسال در دبیرستان اسوه اصفهان

تدریس خصوصی و مشاوره برای انتخاب رشته و کنکور

تدریس زبان و ادبیات فارسی به مدت 5 سال

تلفن پشتیبانی
021-54435000