درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد دودمان

محمد دودمان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیراز
  • 30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • 15 سال تدریس دروس عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور
  • سرگروه درس زبان انگلیسی شهرستان بستک

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

30 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

15 سال تدریس دروس عمومی و تخصصی دانشگاه پیام نور

سرگروه درس زبان انگلیسی شهرستان بستک

مدرس آموزش نحوه تدریس کتاب های جدید التالیف متوسطه دوم

ویدیو وجود ندارد!