درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علیرضا رشیدی

علیرضا رشیدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا تاریخ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • گذراندن آزمون فراگیر مهارت های زبان عربی از دانشگاه آزاد با نمره 700
  • 16 سال تدریس در موسسات آموزشی وزارت دفاع
  • 4 سال تدریس دروس عمومی در دانشگاه آزاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

16 سال تدریس در موسسات آموزشی وزارت دفاع

4 سال تدریس دروس عمومی در دانشگاه آزاد

ویدیو وجود ندارد!