درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
عباس دیوانی

عباس دیوانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
  • 29 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

29 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!