درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
منا شیخی

منا شیخی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • 12 سال تدریس در دانشگاه ها و موسسات مختلف

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

12 سال تدریس در دانشگاه ها و موسسات مختلف

ویدیو وجود ندارد!