درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ایمان قاسمی

ایمان قاسمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دارای مدرک آکادمیک TOEFL با نمره 100
  • تجربه تدریس در آموزشگاه های زبان جهاد دانشگاهی
  • تجربه تدریس خصوصی فشرده تافل

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تجربه تدریس در آموزشگاه های زبان جهاد دانشگاهی

تجربه تدریس خصوصی فشرده تافل

ویدیو وجود ندارد!