درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
شهرزاد احمدی

شهرزاد احمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه الزهرا
  • 7 سال سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه های شریف و الزهرا
  • رنک 1 در بین داشنحویان کارشناسی مهندسی صنابع دانشگاه الزهرا

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

7 سال سابقه تدریس به عنوان حل تمرین در دانشگاه های شریف و الزهرا

فعالیت و تجربه کاری در حوزه دیتا و هوش تجاری

ویدیو وجود ندارد!