درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حمید شاهیوندی

حمید شاهیوندی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا فیزیک از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • 10 سال تدریس فیزیک در دانشگاه
  • آمادگی کنکور از دل مفاهیم درک شده راه حل های کوتاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

10 سال تدریس فیزیک در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!