یاسر حیدری

یاسر حیدری

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

2 جلسه موفق

دکترا زبان و ادبیات عرب از دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر دولتی

سابقه 9 سال تدریس در حوزه

درباره استاد

سلام یاسر حیدری هستم.دانش آموخته رشته زبان وادبیات عربی در مقطع کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه شهید بهشتی و دکتری روزانه دانشگاه تهران. نه سال سابقه تدریس صرف ونحو عربی سابقه تدریس در مدارس غیردولتی و تدریس خصوصی مولف کتاب هایی در زمینه صرف ونحو عربی وکتاب لغت وآموزش متن خوانی عربی که در انتشارات بوستان کتاب به چاپ رسیده است چاپ دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه عربی

سابقه 3 سال تدریس در مدارس غیر دولتی

تالیف کتاب العام والخاص فی النحو والبلاغه ناشر دارالمجتبی ، فرهنگ افعال پرکاربرد عربی و آموزش متن خوانی ومتن فهمی عربی وچاپ در انتشارات بوستان کتاب

تالیف وچاپ دو مقاله علمی پژوهشی در زمینه زبان عربی

سابقه 9 سال تدریس در حوزه

تلفن پشتیبانی
021-91005343