درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا ترکی

زهرا ترکی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه پیام نور
  • تدریس در مجتمع مدارس عدالت متوسطه اول دانشگاه اصفهان
  • سابقه 15سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی متوسطه اول و متوسطه دوم ناحیه سه اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 15سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی متوسطه اول و متوسطه دوم ناحیه سه اصفهان

تدریس در مجتمع مدارس عدالت متوسطه اول دانشگاه اصفهان

ویدیو وجود ندارد!