درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد جواد کرمانی

محمد جواد کرمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از دانشگاه اصفهان
  • حدود 10 سال تجربه تدریس خصوصی و مدارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

حدود 10 سال تجربه تدریس خصوصی و مدارس

ویدیو وجود ندارد!