درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فرشید مهدوی

فرشید مهدوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
تدریس در مدرسه بین المللی نیکو
  • تدریس در دانشگاه مالک اشتر
  • افتخار تحصیلی: رتبه هوش 46 در کنکور سراسری
  • افتخار تحصیلی: رتبه 5 در کنکور ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدرسه بین المللی نیکو

تدریس در دانشگاه مالک اشتر

تدریس آنلاین به زبان انگلیسی

تدریس ریاضی و فیزیک و شیمی به زبان انگلیسی

ویدیو وجود ندارد!