درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محسن مویدی

محسن مویدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از حوزه علمیه
  • 2 سال مسئول آموزش دبیرستان پسرانه و مدیر مدرسه دانشجویی
  • سابقه تدریس در دروس عربی، نگارش و فلسفه منطق در دبیرستان
  • افتخار تحصیلی: تالیف مقاله بررسی حکم تکلیفی و وضعی اتانازی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مسئول آموزش دبیرستان پسرانه و مدیر مدرسه دانشجویی به مدت دو سال

سابقه تدریس در دروس عربی، نگارش و فلسفه منطق در دبیرستان

مدیر و دبیر مدرسه دانشجویی

ویدیو وجود ندارد!