درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمدمهدی سلیمانی فر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
دانشجوی دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • سابقه 5 سال تدریس به عنوان دستیار آموزش در دانشگاه
  • سابقه 5 سال تدریس دروس ریاضی همه مقاطع به صورت خصوصی
  • رتبه دوم مقطع لیسانس و کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمدمهدی سلیمانی فر

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

سابقه 5 سال تدریس به عنوان دستیار آموزش در دانشگاه

سابقه 5 سال تدریس دروس ریاضی همه مقاطع به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!