درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سعیده فتاحی

سعیده فتاحی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه کاشان
  • تدریس در آموزشگاه ه‍ای آزاد فنی و حرفه ای
  • تدریس در جهاد دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در جهاد دانشگاهی

تدریس در آموزشگاه ه‍ای آزاد فنی و حرفه ای

ویدیو وجود ندارد!