درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سینا موسی پور

سینا موسی پور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
  • معلم رسمی آموزش و پرورش
  • مدرس مدرسه نمونه دولتی شهید وزوایی
  • مدرس مدارس سرای دانش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

مدرس مدارس سرای دانش

مدرس مدرسه نمونه دولتی شهید وزوایی

پشتیبان علمی کانون قلمچی

مدرس مدارس برتر تهران

معلم رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!