درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ابراهیم حیدرپور

ابراهیم حیدرپور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد آمار از دانشگاه اصفهان
  • 15 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش
  • تدریس ریاضیات به صورت تخصصی و تضمینی و استفاده از روش تدریس جدید و به روز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

15 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!