درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زینب میره ای

زینب میره ای

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی تهران
  • 8 سال تدریس در مدارس غیر انتفاعی تهران
  • سردبیر نشریه خوارزمی و دبیر انجمن ادبیات دانشگاه خوارزمی
  • کسب مقام اول المپیاد دانشجویی 1399

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در دبیرستان فرهنگ

تدریس در دبیرستان نرجس

تدریس در دبیرستان سلام

تدریس در دبیرستان مهرماندگار

تدریس در دبیرستان نشانه رستا

تدریس در دبیرستان دانش

ویدیو وجود ندارد!