درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد جواد عباسی طادی

محمد جواد عباسی طادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
2 جلسه موفق
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه اصفهان
  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • 20 سال تدریس ریاضی در دانشگاه پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی و علمی کاربردی
  • تدریس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

20 سال تدریس ریاضی در دانشگاه پیام نور، آزاد، غیر انتفاعی و علمی کاربردی

تدریس ریاضی متوسطه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!