درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیرحسین جعفری

امیرحسین جعفری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران
  • دارای مدرک TTC
  • 3 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات زبان و خصوصی

ویدیو وجود ندارد!