این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فاطمه الزهرا نیشابوری

فاطمه الزهرا نیشابوری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکتری آگروتکنولوژی از دانشگاه صنعتی شاهرود
  • سابقه تدریس دروس زیست متوسطه دوم و کنکور به صورت خصوصی
  • تجربه تدریس خصوصی دروس زیست در دانشگاه
  • برگزاری کارگاه‌های دانشگاهی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تجربه تدریس خصوصی دروس زیست در دانشگاه

برگزاری کارگاه‌های دانشگاهی

سابقه تدریس دروس زیست متوسطه دوم و کنکور به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!