این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

پریا قرشی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد تاریخ از دانشگاه تهران
  • 1 سال تدریس در موسسه زبان پایتخت
  • افتخار تحصیلی: کسب مدرک TTC

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط پریا قرشی

تاریخ ایران و جهان دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

247,000 تومان

تاریخ یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

247,000 تومان

تاریخ دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

266,000 تومان

1 سال تدریس در موسسه زبان پایتخت

ویدیو وجود ندارد!