درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد جواد پیرمرادیان

محمد جواد پیرمرادیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی از دانشگاه کاشان
  • کارشناسی زبان و ادبیات عربی از دانشگاه اراک
  • سابقه 1 سال تدریس در مدرسه اقتصاد
  • افتخار تحصیلی: دانشجوی استعداد درخشان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس در مدرسه اقتصاد

دانشجوی ممتاز دانشگاه اراک

سابقه 5 سال تدریس در مدارس آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!