درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سوما پورمحمدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس به صورت خصوصی و حضوری در آموزشگاه های سقز و بوکان
  • دریافت مدرک ICDL, level1 + 2 از مجتمع فنی تهران
  • رتبه برتر دانشکده در 3 ترم متوالی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سوما پورمحمدی

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

125,000 تومان

تدریس به صورت خصوصی و حضوری در آموزشگاه های سقز و بوکان

ویدیو وجود ندارد!