این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
مریم کدیور

مریم کدیور

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهرکرد
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه تهران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس علوم متوسطه اول بصورت مفهومی و قابل فهم

ویدیو وجود ندارد!