ایرج جمشیدی

ایرج جمشیدی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 7 نظر)

تدریس حضوری - تهران

29 جلسه موفق

کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی

سابقه بیش از 30 سال تدریس در کلیه مقاطع تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک

مولف 3 اثر اموزش ریاضی مورد تاییدسازمان تحقیقات اموزش و پرورش و دبیر نمونه استانی

درباره استاد

متد تدریس بر اساس فرایند اموزشی از جز به کل "ایده انتگرالی" با محوریت دانش اموز تا رسیدن به اهداف اموزشی مورد نظر با استفاده از وسایل کمک اموزشی و مثالهای شهودی قابل درک تا رسیدن به اهداف انتزاعی مورد بحث ریاضی و مشاهده هدف رفتاری در دانش اموز

سابقه بیش از 30 سال تدریس در کلیه مقاطع تحصیلی دبیرستان و پیش دانشگاهی

تدریس اموزش مفاهیم کنکوری ریاضی در مدارس و اموزشگاهای سطح شهر

تدریس در مدارس خاص " شاهد و وابسته به دانشگاه و ......"

تلفن پشتیبانی
021-91005343