درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

حسین رضا چاپار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه حکیم سبزواری و 29 سال تدریس در مدارس متوسطه اول ودوم شهر مشهد
  • قبولی بیش از ده نفر در مدارس نمونه وتیز هوشان و رتبه تک رقمی دانش آموزان در آزمون سنجش
  • پاسخ صد در صدی یکی از دانش آموزان در آزمون نمونه وتیز هوشان
  • 4 سال تدریس در موسسات یکان دانشجو

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط حسین رضا چاپار

فارسی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

245,000 تومان

قبولی بیش از ده نفر در مدارس نمونه وتیز هوشان

رتبه تک رقمی دانش آموزان در آزمون سنجش

پاسخ صد در صدی یکی از دانش آموزان در آزمون نمونه وتیز هوشان

29 سال تدریس در مدارس متوسطه اول ودوم شهر مشهد

4 سال تدریس در موسسات یکان دانشجو

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

ویدیو وجود ندارد!