درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
هدایت نجفی

هدایت نجفی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
  • 11 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی
  • تدریس در مجتمع فنی تهران واحد زنجان
  • تدریس در جهاد دانشگاهی واحد زنجان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مجتمع فنی تهران واحد زنجان

تدریس در جهاد دانشگاهی واحد زنجان

11 سال فعالیت و تجربه کاری در حوزه برنامه نویسی

ویدیو وجود ندارد!