ابراهیم آبخیزی

ابراهیم آبخیزی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - مشهد

استاد جدید

کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد

سابقه 4 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

آموزش ریاضی بصورت پرسش و پاسخ و تعامل فعال با دانش آموز و تصویر سازی و ساده سازی مسائل ریاضی و آموزش عمیق و خلاقانه که باعث انگیزه یادگیری در دانش آموز شود و پیشرفت تحصیلی مستمر و نتیجه بخش در او گردد.

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه 4 سال تدریس در آموزش و پرورش

تلفن پشتیبانی
021-91005343