درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آرزو سمیعی

آرزو سمیعی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشکده اصول الدین
  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

بیش از 10 سال سابقه تدریس، ترجمه و پژوهش در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی

سابقه تدریس در مدارس غیر انتفاعی

ویدیو وجود ندارد!