درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیرمحمد جعفر

امیرمحمد جعفر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی معارف اسلامی (گرایشهای فقه و اصول - فلسفه اسلامی) از حوزه علمیه
  • 2 سال تدریس در مدرسه دولتی
  • افتخار تحصیلی: مقاله در رابطه با پیشرفت تحصیلی و بررسی عوامل موثر بر آن در میان دانش آموزان و دانشجویان
  • افتخار تحصیلی: گواهینامه دوره روش تدریس نوین از دانشگاه پیام نور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در مدارس دولتی

ویدیو وجود ندارد!