این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
علی رزبان

علی رزبان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور
  • 5 سال تدریس در مدارس غیردولتی
  • کسب رضایت سالانه بیش از 70% رضایت دانش آموزان و اولیا
  • آشنایی با شخصیت دانش آموزان و انتخاب روش تدریس بر اساس شخصیت دانش آموز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

کسب رضایت سالانه بیش از 70% رضایت دانش آموزان و اولیا

آشنایی با شخصیت دانش آموزان و انتخاب روش تدریس بر اساس شخصیت دانش آموز

5 سال تدریس در مدارس غیردولتی

بیش 300 ساعت دوره های ضمن خدمت

ویدیو وجود ندارد!