درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نورالدین پیدا

نورالدین پیدا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
دکترا زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • 3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • 1 سال تدریس در دانشگاه فاطمیه شیراز
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

3 سال تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

1 سال تدریس در دانشگاه فاطمیه شیراز

معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس

ویدیو وجود ندارد!