درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
آیناز جهانبخش

آیناز جهانبخش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی از دانشگاه رازی کرمانشاه
  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  • 6 سال تدریس دروس عربی متوسطه و مکالمه به صورت خصوصی
  • معدل الف دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

6 سال تدریس دروس عربی متوسطه و مکالمه به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!