انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

استاد محمود میکاییلی نمین

  • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تربیت مدرس
  • معلم رسمی آموزش و پرورش و دارای تجربه تدریس در مدارس و آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 1000 شاگرد
  • افتخار تدریس: نزدیک بیست تشویق آموزشی و دانش آموزان موفق در کنکور