انتخاب استادبانک به عنوان استارتاپ برگزیده دانشگاه صنعتی شریف

بهترین اساتید تدریس خصوصی فیزیک، معلم خصوصی خود را انتخاب کنید


عباس مجیدی بیدگلی

عباس مجیدی بیدگلی مشاهده رزومه

 • تدریس در تدریس در دانشگاه تهران به مدت 3 سال
 • افتخار تحصیلی: رتبه 21 کنکور دکترای فیزیک
 • افتخار تحصیلی: رتبه برتر المپیاد علمی دانشجویی کشور و امور آزمونهای بین الملل فیزیک
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
امیرحسین توسلی کجانی

امیرحسین توسلی کجانی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی دریا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
هاجر بابایی نژاد

هاجر بابایی نژاد مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
 • تدریس در موسسه کنکور نشر دانش به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 10 شاگرد
نجمه محمدیحیی

نجمه محمدیحیی مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شهید بهشتی
 • تدریس در مدرسه غیرانتفاعی مهدوی به مدت 2 سال
 • تدریس در مدارس غیرانتفاعی پیام جاوید به مدت 2 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 50 شاگرد
علی بگلو

علی بگلو مشاهده رزومه

 • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
حدیثه صیدی

حدیثه صیدی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس
 • تدریس در خانه ریاضی شهر تهران به مدت 1 سال
 • دارای تجربه تدریس در آموزشگاه ها و تدریس خصوصی به بیش از 100 شاگرد
 • تدریس در مدرسه رهیار به مدت 1 سال
سید محمد معروفی

سید محمد معروفی مشاهده رزومه

 • دانشجوی دکترا مهندسی پلیمر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)