برای مشاهده قیمت تدریس خصوصی شهر خود را مشخص نمایید انتخاب شهر

بهترین اساتید تدریس خصوصی هندسه جبری مقدماتی - معلم خصوصی خود را انتخاب کنید

تدریس خصوصی هندسه جبری مقدماتی - کلاس، معلم، دبیر، مدرس

ستاره اساتید، براساس بررسی مدارک آنها و تست گرفتن از تدریس آنها مشخص می شود توضیحات بیشتر

تهران
مجید فرهادی

مجید فرهادی مشاهده رزومه

 • دکترا ریاضی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
 • افتخار تدریس: تدریس به زبان بسیار ساده و قابل فهم برای همه
 • افتخار تحصیلی: رتبه یک دکتری
اصفهان
سحر پسته ای

سحر پسته ای مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شیخ بهایی
 • تدریس در دانشگاه شیخ بهایی به مدت 4 سال
اصفهان
احسان حسینی

احسان حسینی مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان
 • تدریس در موسسه مهرآفرین به مدت 2 سال
تهران
زهرا حاجی ربیع

زهرا حاجی ربیع مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت مدرس
اصفهان
داود داودی

داود داودی مشاهده رزومه

 • کارشناسی کاردانی کامپوتر (سخت‌افزار) از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تهران
ندا باقری

ندا باقری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه بین‌المللی پیام نور عسلویه
تهران
جعفر باقری

جعفر باقری مشاهده رزومه

 • دکترا ریاضی از دانشگاه ازاد اسلامی بهارستان
تهران
مرتضی رحیمی

مرتضی رحیمی مشاهده رزومه

 • دکترا ریاضی از دانشگاه تهران
 • افتخار تحصیلی: رتبه 28 کنکور کارشناسی ارشد
 • تدریس در دانشگاه تهران به مدت 4 سال
اهواز
صاحب تارم

صاحب تارم مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه صنعتی شیراز
شوشتر
مجتبی باقرزاده شوشتری

مجتبی باقرزاده شوشتری مشاهده رزومه

 • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه شهید چمران اهواز

در حال اعمال دریافت اطلاعات...

استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)
استاد آقا
استاد خانم

استاد یک ستاره
استاد دو ستاره
استاد سه ستاره
استاد چهار ستاره
استاد پنج ستاره
استاد ویژه (VIP)