این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا فراهانی

زهرا فراهانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 4 سال تدریس در مدارس دولتی
  • سابقه تدریس در مدارس میزان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 4 سال تدریس در مدارس دولتی

سابقه تدریس در مدارس میزان

ویدیو وجود ندارد!