درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زینب سبزی کاریان

زینب سبزی کاریان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
3 جلسه موفق
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزشی از دانشگاه کاشان
  • 5 سال تدریس در مقطع ابتدایی در مدارس سما غیردولتی
  • انتخاب بعنوان معلم هنرمند در جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند
  • افتخار تحصیلی: کارشناس علوم تربیتی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

5 سال تدریس در مقطع ابتدایی در مدارس سما غیردولتی

رتبه عالی در دوره تدریس پایه اول

گذراندن جشنواره الگوهای تدریس برتر

انتخاب بعنوان معلم هنرمند در جشنواره فرهنگی هنری معلمان هنرمند

ویدیو وجود ندارد!