درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
نرگس نظری

نرگس نظری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک مربیگری پیلاتس
  • دارای مدرک مربیگری آمادگی جسمانی
  • تدریس در باشگاه بهارستان
  • تدریس در باشگاه های اصفهان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در باشگاه بهارستان

تدریس در باشگاه های اصفهان

ویدیو وجود ندارد!