این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
ابوالفضل امیری

ابوالفضل امیری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه فرهنگیان
  • 5 سال سابقه تدریس متوسطه اول در آموزش و پرورش
  • 4 سال سابقه تدریس در آموزشگاه صدرا و انتخاب به عنوان اساتید برتر
  • انتخاب به عنوان دییر نمونه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال سابقه تدریس در آموزشگاه صدرا و انتخاب به عنوان اساتید برتر

5 سال سابقه تدریس متوسطه اول در آموزش و پرورش

انتخاب به عنوان دییر نمونه

ویدیو وجود ندارد!