درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
فهیمه عباسی

فهیمه عباسی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
2 جلسه موفق
کارشناسی دبیر زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
  • 15 سال تدریس خصوصی در آموزشگاه فناوران دانش
  • سابقه کار با کودکان استثنایی از پایه تا متوسطه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

15 سال تدریس خصوصی در آموزشگاه فناوران دانش

ویدیو وجود ندارد!