درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

معصومه گنجعلی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
3 جلسه موفق
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی به مدت 18 سال
  • کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • سابقه تدریس در اموزشگاه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط معصومه گنجعلی

ریاضی اول ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی دوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی ریاضی به مدت 18 سال

سابقه تدریس در اموزشگاه ها

ویدیو وجود ندارد!