درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
کاظم خوشامن

کاظم خوشامن

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
1 جلسه موفق
دکترا زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه شیراز
  • 15 سال تدریس در سطوح تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد و پیام نور
  • تدریس دروس رشته زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت دبیر)
  • تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

15 سال تدریس در سطوح تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه آزاد و پیام نور

تدریس دروس رشته زیست شناسی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت دبیر)

تدریس دروس ژنتیک پایه، ژنتیک مولکولی، ژنتیک سرطان، زیست شناسی سلولی و مولکولی، بیوشیمی، مهندسی ژنتیک، ایمنی شناسی، فیزیولوژی و زبان تخصصی در دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی

تدریس خصوصی زیست شناسی دبیرستان

ویدیو وجود ندارد!