زهرا خمسه

زهرا خمسه

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

سابقه تدریس خصوصی

ارائه جزوات دقیق و جامع از کتب درسی اصلی و تدریس مباحث به بیانی ساده و قابل فهم.

افتخار تحصیلی: رتبه 319 رشته روانشناسی

درباره استاد

ارائه جزوات دقیق و جامع از کتب درسی اصلی و تدریس مباحث به بیانی ساده و قابل فهم. انجام تمارین حین تدریس در جهت تسهیل روند یادگیری و یادسپاری مطالب در ذهن شاگردان و یادگیرندگان. ایجاد انگیزه در شاگردان در جهت افزایش رغبت نسبت به درگیر شدن با مطالب درسی و احساس لذت از یادگیری ارائه مثال ها و مطالبی که باعث می‌شود یادگیرنده دید وسیعی نسبت به موضوع در حال یادگیری پیدا کند و در نهایت با ذهن گشاده تری مطالب را یاد می‌گیرد

سابقه تدریس خصوصی

ارائه جزوات دقیق و جامع از کتب درسی اصلی و تدریس مباحث به بیانی ساده و قابل فهم.

تلفن پشتیبانی
021-91005343