درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
رابعه اقدامی

رابعه اقدامی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
2 جلسه موفق
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری در دانشگاه پارس
  • کارشناسی ارشد سینما از دانشکده صدا و سیما
  • 10 سال تدریس کنکور هنر در موسسه کانون قلمچی
  • تدریس دروس مهندسی معماری

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

10 سال تدریس کنکور هنر در موسسه کانون قلمچی

تدریس دروس مهندسی معماری

تدریس دروس تئاتر

ویدیو وجود ندارد!