درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
امیرحسین درواری

امیرحسین درواری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • 2 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه و دانشگاهی به صورت خصوصی
  • تدریس به دانشجوهای خارجی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس به دانشجوهای خارجی

2 سال تدریس دروس ریاضی متوسطه و دانشگاهی به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!