درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
زهرا هاشمی

زهرا هاشمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دارای مدرک مربیگری درجه سه بدنسازی
  • 5 سال مربی بدنسازی و آمادگی جسمانی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

5 سال مربی بدنسازی و آمادگی جسمانی

ویدیو وجود ندارد!