درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
حامد کتابچی

حامد کتابچی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
  • سابقه 22 سال تدریس دروس ریاضی و تخصصی حوزه آب به صورت خصوصی و نیمه خصوصی
  • هیات علمی دانشگاه و تدریس در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری بصورت رسمی از سال 1393
  • هدایت بیش از 25 دانشجوی ارشد و دکتری در حوزه مهندسی آب و محیط زیست

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس دانشگاهی از سال 1385

هیات علمی دانشگاه و تدریس در مقاطع کارشناسی و ارشد و دکتری بصورت رسمی از سال 1393

سابقه 22 سال تدریس دروس ریاضی و تخصصی حوزه آب به صورت خصوصی و نیمه خصوصی

ویدیو وجود ندارد!