درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
محمد حسین شیرانی بیدآبادی

محمد حسین شیرانی بیدآبادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه پیام نور
  • تدریس در آموزشگاه زبان دانش پژوهان
  • ترجمه متون انگلیسی به فارسی و بلعکس و تدریس بصورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در آموزشگاه زبان دانش پژوهان

ترجمه متون انگلیسی به فارسی و بلعکس و تدریس بصورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!